ระบบพร้อมเครื่องซักผ้าและอบผ้าของ beko

เครื่องซักผ้า,เครื่องอบผ้า
พร้อมระบบ Justwash

web maker

เครื่องซักผ้าพร้อระบบ justwash 
เครื่องซักผ้าและอบผ้าแบรนด์ Beko แบรนด์จากฝั่งยุโรป มีความคงทน ประหยัดนำ, ไฟ ทั้งยังมีโหมดซักด่วนที่ 28 นาทีและเคลมว่าใส่ผ้าเต็มถังผ้าก็ยังสะอาด พร้อมยังมีประกันบอร์ดเครื่องซักผ้าจากทางบริษัท Beko อีก 1 ปี

เครื่องอบผ้า พร้อระบบ justwash 
เครื่องซักผ้าและอบผ้าแบรนด์ Beko แบรนด์จากฝั่งยุโรป มีความคงทน ประหยัดนำ, ไฟ ทั้งยังมีโหมดซักด่วนที่ 28 นาทีและเคลมว่าใส่ผ้าเต็มถังผ้าก็ยังสะอาด พร้อมยังมีประกันบอร์ดเครื่องซักผ้าจากทางบริษัท Beko อีก 1 ปี

Mobirise
ภาพติดตั้งจริงและใช้งานจริง